دنیای گیاهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دنياي گياهان

پيكر گياهان از سلول ساخته شده است. اما فرق زيادي بين گياهان مختلف وجود دارد.

گوناگوني گياهان
در قرن چهارم پيش از ميلاد ارسطو، فيلسوف يوناني گياهان را در سه گروه قرار داد.
1) علف
2) درختچه
3) درخت

همچنين دانشمند سوئدي در حدود 2 قرن پيش گياهان را بر اساس گل، شكل و دانه طبقه بندي كرد.
امروزه طبقه بندي او كامل تر شده . اساس و طبقه بندي امروزي است. بر اين اساس گياهان طبق نمودار زير طبقه بندي شده اند.

01

خزه ها
تا كنون 24 هزار گونه از انواع گونه هاي خزه ها شناخته شده است. اين گياهان فقط در محيط هاي مرطوب و نسبتاً مرطوب بر روي قاره ها سازش دارند. به دليل نداشتن بافت هاي آوندي نمي توانند رشد طولي داشته باشند.
زيرا اين نوع گياهان فقط از طريق انتشار آب، مواد غذايي را بين سلول ها توزيع مي كنند.

 


خزه ها ريشه ، ساقه ، برگ و گل ندارند. در ساختمان بدن خزه ها رشته هاي باريكي وجود دارد كه به جاي ريشه عمل مي كند. اجزاي كوچك سبز و برگ مانند هم دارند و به دور بخش ساقه مانند قرار گرفته اند.
خزه ها با رويش هاگ زياد مي شوند. هاگ در درون هاگدان كه در انتهاي تار باريك نوك گياه به وجود مي آيد تشكيل مي شود.

سرخس ها:
سرخس ها گياهاني هستند كه داراي ريشه ، ساقه و برگ اند. به دليل داشتن آوند رشد طولي آنها نسبت به خزه ها زيادتر است. گونه هاي سرخس ها را مي توان در جنگل هاي پر باران مناطق استوايي يافت ارتفاع گونه هايي از آنها به 15 تا 20 متر مي رسد. سرخس هاي كوچك تر در مناطق متعدد ديده مي شوند.

 s3

در ماه هايي از سال در پشت برگ سرخس ها لكه هايي به وجود مي آيد كه كم كم به صورت برآمدگي قهوه اي رنگ تبديل مي شود. به هر برآمدگي ها گينه مي گويند در درون هر گينه مجموعه اي از هاگدان وجود دارد در داخل هاگدان دانه هاي هاگ به وجود مي آيد و هر دانه هاگ در شرايط مناسب رويش مي كند و سرخس جديد را به وجود مي آورد.
ساقه سرخس ها بيشتر از نوع ريزوم و زيرزميني است.
برگ هايي كه از ريزوم مي رويند بزرگ و قائم اند . در اين مناطق برگها همه ساله رويش مجدد دارند.

بازدانه گان
قديمي ترين درختان امروزي روي زمين را بازدانگان تشكيل مي دهند. اين گياهان گل نمي دهند اما بخشي كه دانه توليد مي كند مخروط نام دارد
.

s6

مخروط ها اجتماعي از برگهاي تغيير شكل يافته اند كه پولك نام دارند در بازدانگان دو نوع مخروط تشكيل مي شود.


1) مخروط نر

s7

2) مخروط ماده

s8

 

در بسياري از بازدانگان مخروط هاي نر و ماده بر روي يك گياه تشكيل مي شوند.
در زير پولك مخروط نر دانه هاي گرده به وجود مي آيد. و دانه ها هم بر روي سطح بالايي پولك مخروط هاي ماده به وجود مي آيد.

s10

درختان كاج از جمله مهمترين بازدانگان هستند و از آن در تهيه بسياري از مواد مورد نياز استفاده مي شود.
از چوب آن براي تيرهاي چوبي ، پايه هاي تير برق و تلفن و از تنه درخت كاج در نجاري

p11

از شيره چوب كاج براي تهيه فيلم عكاسي، الكل، رنگ، صابون

p12 3p12 1p12 2

نهان دانه گان
تمامي گياهاني كه گل مي دهند در گروه نهان دانه گان قرار دارند.
اين گياهان سازگاري زيادي بر روي زمين دارند و فراوان ترين و گوناگون ترين گياهان روي زمين هستند. گياهان گل دار به دو گروه كوچك تر تك لپه و دو لپه تقسيم مي شوند.

p13

ويژگي گياهان تك لپه :


1) ريشه افشان دارند

s14

s15 18

2) برگ دراز و باريك و رگ برگ موازي دارند.


3) برگ ها توسط غلاف به ساقه اتصال دارد.


4) دانه يك قسمتي است.


5) اجزي گل مضربي از 3 است.


6) آوندهاي چوبي و آبكش در برش ساقه نظم خاصي ندارند.


ويژگي هاي گياهان دو لپه:


1) ريشه راست دارند.

s19

2) برگها اغلب پهن و رگ برگ ها منشعب است.

s20

 

3) هر برگ توسط دم برگ به ساقه اتصال دارد.

s21

4) دانه دو قسمتي است.

s22

5) اجزاي گل مضربي از 2 يا 5 است.

s23

6) آوندهاي چوبي و آبكش در برش عرضي ساقه روي دايره محيطيه قرار دارند.

s24

اندام هاي گياهان دانه دار

02

ريشه : ريشه گياه وظايف زير را بر عهده دارد.


1) نگه داشتن گياه در خاك

s28

2) جذب آب و مواد لازم براي غذا سازي گياه در برگ
3) بعضي از ريشه ها مواد غذايي ذخيره مي كنند مانند هويج

s29

در نزديكي نوك ريشه هاي جوان تارهاي بسيار كوچك و ظريفي وجود دارد كه تار كشنده نام دارد. ريشه گياه به كمك تارهاي كشنده آب و مواد معدني را جذب مي كند.

s30

ساقه:


ساقه وظايف زير را بر عهده دارد.

1) شاخه ها و برگ ها را روي خود نگه مي دارد.
2) آب و نمك هاي جذب شده از ريشه را به برگ ها مي رساند.
3) بعضي از ساقه ها هم مواد غذايي يا آب را ذخيره مي كنند مانند نيشكر يا كاكتوس

s32 1  s32 2

آوند: به لوله ها يا كانال هايي كه در  گياهان آب و مواد غذايي را انتقال مي دهد آوند مي گويند.

02a

03

رشد طولي :

رشد طولي گياه بر عهده جوانه هاي انتهايي و جانبي گياه است.
از رشد جوانه ها برگ و گل و شاخه هاي جديد به وجود مي آيد.


رشد عرضي (قطري)
گياهان چوبي علاوه بر رشد طولي رشد قطري دارند.
در اين گياهان سال به سال به علت زياد شدن آوند ها قطر شاخه زيادتر مي شود.
به طوري كه با برش ساقه گياه حلقه هاي متحدالمركزي ديده مي شود كه به آنها حلقه هاي رشد سالانه مي گويند. هر حلقه تيره و روشن مربوط به رشد يك سال گياه است. با برش حلقه هاي عرضي و مشاهده ي رشد سالانه گياه مي توان به شرايط گذشته زندگي گياه پي برد (نوع آب و هوا)

p38

برگ:
برگ كارخانه غذا سازي گياه است.
برگ گياهان بيشترين مقدار سبزينه يا كلروفيل را دارا هستند.
برگ گياهان با عمل فتوسنتز غذاسازي مي كند.

s39

اگر به مقطع عرضي يك برگ توجه كنيد از بالا به پايين بخش هاي زير را مي توانيد مشاهده كنيد.
1) روپوست بالايي
2) سلول هاي سبزينه دار شامل سلولهاي نرده اي دراز و باريك و سلول هاي حفره اي
3) رگ برگ ها (آوندهاي چوبي و آبكشي)
4) روزنه (سوراخ هايي براي تبادل گاز ها)

عمل غذاسازي (فتوسنتز) هنگامي كه نور خورشيد به برگ گياهان مي تابد گياه با جذب انرژي نوراني خورشيد و انجام واكنش هاي پيچيده شيميايي در برگ مواد غذايي مي سازند و اكسيژن آزاد مي كند.

04

در برگ گياه سبزينه دار دانه هاي سبز رنگي به نام كلروپلاست وجود دارد. در درون كلروپلاست ملكول شيميايي كلروفيل وظيفه آن غذاسازي است.


چگونگي عمل فتوسنتز در غشاء تيلاكوئيد مولكول هاي كلروفيل

قسمت هاي برگ:

05

06

s45

s46

در گياهان مختلف ، انواع مواد غذايي ساخته مي شود.

07

p47 1   p47 2    p47 3

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

content_main4

مقدار زيادي از آب وقتي به صورت برف در كوهستان ها مي بارد به يخچال تبديل مي شوند كه منبع ذخيره آب شيرين مي باشد. در مناطق قطبي زمين نيز يخچال هاي قطبي وجود دارند كه گاهي ضخامت يخ آن ها به 3 كيلومتر هم ميرسد.

content_main6

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…